Fagerborg Filosofikafè

Praktisk informasjon

Fra:4.4.2019 - kl.20.00

Til:4.4.2019 - kl.21.30

Sted:Fagerborg kirke

Arrangør:Fagerborg menighet

Fagerborg Filosofikafe er et forum for filosofiske innledninger og samtale om livets store begreper og spørsmål. Vi har blant annet samtalt om tro og viten, sannhet, makt, død, undring, arbeid, kjærlighet, fred, klimakrise….. Tema settes etter innspill fra deltakerne. Husfilosof Henrik Syse og sokneprest Sunniva Gylver er vertskap, husbandet spiller, kafebordene er satt fram og det er enkel bevertning. Torsdagskvelder kl.20.Datoer: Torsdag 31. januar, Torsdag 28. februar, Torsdag 4. april, Torsdag 2. mai, Torsdag 6. juni.