Gudstjeneste med jentegruppa SEVEN

Praktisk informasjon

Fra:11.11.2018 - kl.11.00

Til:11.11.2018 - kl.12.30

Sted:Fagerborg kirke

Arrangør:

Gudstjeneste med nattverd, søndagsskole, kirkekaffe. Prest: Anders Mikalsen.