Gudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:22.4.2018 - kl.11.00

Til:22.4.2018 - kl.12.30

Sted:Fagerborg Kirke

Arrangør:Fagerborg menighet

Gudstjeneste 3.s. i påsketiden. Anders Mikalsen og Gjermund Brenne, kantor. Politikoret. Dåp og nattverd. Søndagsskole. Kirkekaffe.