Gudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:11.2.2018 - kl.11.00

Til:11.2.2018 - kl.12.30

Sted:Fagerborg Kirke

Arrangør:Fagerborg Menighet

Avsluttningsgudstjeneste for Connect18. Sjur Isaksen, Kristin Heskje. Nattverd, Dåp, søndagsskole. Kirkekaffe.