Gudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:18.3.2018 - kl.11.00

Til:18.3.2018 - kl.12.30

Sted:Fagerborg Kirke

Arrangør:Fagerborg menighet

Gudstjeneste på Maria Budskapsdag. Sunniva Gylver, Anders Mikalsen, Eirik E. Haug og Gjermund Brenne, kantor. Con Spirito. Tårnagenter. Fasteaksjon, Apell v/ Kirkens Nødhjelp. Dåp og Nattverd. Søndagsskole. Kirkekaffe.