Gudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:17.2.2019 - kl.11.00

Til:17.2.2019 - kl.12.30

Sted:Fagerborg kirke

Arrangør:Fagerborg Menighet

Såmannssøndag
Bendik Baasland prest. Nattverd. Gjermund Brenne, kantor. Korgruppe fra Con Spirito. Dagens offer går til menighetsarbeidet.