Høymesse

Praktisk informasjon

Fra:25.9.2018 - kl.12.00

Til:25.12.2018 - kl.13.30

Sted:Fagerborg kirke

Arrangør:

Gudstjeneste med nattverd, kirkekaffe. Prest: Sunniva Gylver. Kantor: Gjermund Brenne