Gudstjeneste 3. s. i åpenbaringstiden

Praktisk informasjon

Fra:20.1.2019 - kl.11.00

Til:20.1.2019 - kl.12.30

Sted:Fagerborg kirke

Arrangør:

 Prest: Sunniva Gylver. Henrik Bechstrøm, kantor. Dåp. Nattverd. Søndagsskole.