Gudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:14.7.2019 - kl.11.00

Til:14.7.2019 - kl.12.00

Sted:Fagerborg kirke

Arrangør:

Anders H. Mikalsen, prest. Joachim Knoph, kantor. Nattverd. Ofr.: Menighetens arbeid. Kirkekaffe.