Gudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:8.9.2019 - kl.11.00

Til:6.10.2019 - kl.12.00

Sted:Fagerborg kirke

Arrangør:

Høymesse med dåp og nattverd. Søndagsskole og kirkekaffe. Anders Heskestad Mikalsen, prest. Kristoffer Myre Eng, kantor. Offer til Acta, Unge i Normisjon. Kirkekaffe