Høymesse - radiogudstjeneste (NRK)

Praktisk informasjon

Fra:16.2.2020 - kl.11.00

Til:16.2.2020 - kl.12.30

Sted:Fagerborg kirke

Arrangør:

Gudstjenesten overføres i NRK P1. Prest Sunniva Gylver, diakon Gunn Iren Tangen, kantor Gjermund Brenne. Ullern kammerkor og messingblåsere medvirker. Nattverd. Kirkekaffe. Teologisk tankesmie etterpå. Ikke søndagsskole i vinterferien.