MiLK 19/20

Praktisk informasjon

Fra:24.9.2019 - kl.16.00

Til:24.9.2019 - kl.18.30

Sted:Fagerborg menighetshus - Ungdomslokaler

Arrangør:

MiLK minilederkurs for konfirmantene som konfirmeres september 2019.