MILK

Praktisk informasjon

Fra:19.11.2019 - kl.16.00

Til:19.11.2019 - kl.18.30

Sted:Ungdomskjelleren

Arrangør:Fagerborg menighet

Minilederkurs for ungdom - kurskveld 4.