Velkommen til F2!

F2 er studenter og unge voksne i Fagerborg kirke i Oslo. Vi ønsker å følge Jesus og dele liv. Du er velkommen til å bli med!

Våre hovedsamlinger er gudstjenester, temakvelder og cellegrupper. F2-gudstjenestene og temakveldene er søndager kl. 19.00 i Fagerborg kirke (Pilestredet 72) og i Fagerborg menighetshus (Rosenborggata 3). I cellegruppene møtes ca.

5-8 personer med temaet fra sist gudstjeneste som utgangspunkt for samtale. F2 har siden oppstarten i 2004 vært et samarbeid mellom Fagerborg menighet og Det Norske Misjonsselskap (NMS). Mer info om F2 og oversikt over hva som skjer finner du på F2s egne nettsider www.f-2.no eller på www.facebook.com/F2Fagerborg Vi håper å se deg og lover å ta deg godt imot! Velkommen til F2!