F2 - Studenter og unge voksne, Høst 2017

Denne høstens F2-gudstjenester dreier seg om mye av det hverdagen ellers dreier seg om; økonomi, tidspress, miljøengasjement, sex og relasjoner, avhengighet (for å nevne noe), og hva kristen tro kan ha å bety for alt dette.

F2, Høst 2017

Søndag 13. aug kl. 17.00 – Tapaskveld Malmøgata 3
Søndag 20. aug kl. 19.00 – F2-gudstjeneste i Fagerborg Kirke, #Livet! I verden, men ikke av?
Søndag 27. aug kl. 12.30Konsert og fellesgudstjeneste i Stensparken.
Onsdag 30. aug. – Småfellesskapskveld. Peisestua, menighetshuset (Rosenborggata 3).
Søndag 3. sept kl. 19.00 – F2-gudstjeneste i Fagerborg kirke, med NMSU. #Livet! Generasjon Prestasjon
Søndag 10. sept kl. 19.00 – Bislettmesse i Fagerborg Kirke.
Søndag 17. sept kl. 19.00 – F2-Gudstjeneste i Fagerborg Kirke. #Livet! Miljø og skaperverk.
Søndag 24. sept – Tur i skog og mark. Avreise fra Fagerborg Kirke, etter 11- gudstjenesten.
29. sept - 1. okt – «Skogens ro». Weekendtur med
NMSU, Øst til Nordmarkskapellet. For mer informasjon og påmelding, se www.f-2.no.
Søndag 8. okt kl. 19.00 – F2-gudstjeneste i Fagerborg Kirke #Livet! Tro og tvil.
Tirsdag 10. okt. kl. 19.00 - Bibelkveld 1: Apostlenes gjerninger, Bjørn Helge Sandvei. Fagerborg Menighetshus.
Søndag 15. okt kl. 19.00 – Bislettmesse i Fagerborg Kirke.
Søndag 22. okt kl. 19.00 – F2-gudstjeneste i Fagerborg Kirke. #Livet! Sex og relasjoner.
Tirsdag 24. okt kl. 19.00 - Bibelkveld 2: Apostlenes gjerninger, Bjørn Helge Sandvei. Fagerborg Menighetshus.
Søndag 29. okt kl. 19.00 – Poker for misjon! Innsamlingskveld til misjonsprosjektet i England. Fagerborg Menighetshus.
Søndag 5. nov kl. 19.00 – F2-gudstjeneste i Fagerborg Kirke. #Livet! Alt vi eier. Stian Kilde Aarebrott.
Tirsdag 7. nov kl. 19.00 - Bibelkveld 3: Apostlenes gjerninger, Bjørn Helge Sandvei. Fagerborg Menighetshus.
Søndag 12. nov – Formiddagsgudstjeneste kl. 11.00, ved Anders Mikalsen og Eirik Eng Hauge.
Søndag 19. nov kl. 19.00 – F2-gudstjeneste i Fagerborg Kirke. #Livet! Avhengighet. Randi Raustøl.
25.-26. nov - Julemesse, NMS.
Søndag 26. nov kl. 19.00 – Bislettmesse
.
Søndag 3. des kl. 19.00 – F2-gudstjeneste i Fagerborg Kirke #Livet! Tidsklemma
10. des – Juleavslutning. Fagerborg Menighetsus.
Torsdag 14. des – Vi synger julen inn. F2, Fagerborg Menighet, Sarepta. Fagerborg Kirke.

Sjekk ut www.f-2.no eller søk opp "F-2" på Facebook, for mer informasjon :)

Kontaktinformasjon for Fagerborg menighet

Fagerborg kirke ligger i
Pilestredet 72.

Fagerborg menighetshus ligger i Rosenborggaten 3.

Fagerborg menighetsbarnehage ligger i Fagerborggaten 31.

E-post: post.fagerborg@oslo.kirken.no. Telefon: 23 62 91 00
Telefon- og besøkstid: Mandag til Torsdag kl. 10.00 til 14.00

E-post menighetsbarnehagen: f.mbhg@online.no. Telefon: 22 36 85 90