Skogens ro -  Weekendtur for studenter og unge voksne

Bli med på weekendtur til Nordmarkskapellet for studenter og unge voksne, 29 sept.-01. okt.

F2 og NMSU arrangerer høstens hyggeligste weekendtur til Nordmarkskapellet, 29. sept - 01. okt. Du er hjertelig velkommen til å være med!

Turen vil bestå av sosialt og åndelig fellesskap, samt tur og games i marka.

For mer informasjon og program, søk opp "Skogens ro" på Facebook eller kontakt f2prest@gmail.com
For påmelding, se https://nmsu.no/hendelse/skogens-ro-f2-nms-u/.

Kontaktinformasjon for Fagerborg menighet

Fagerborg kirke ligger i
Pilestredet 72.

Fagerborg menighetshus ligger i Rosenborggaten 3.

Fagerborg menighetsbarnehage ligger i Fagerborggaten 31.

E-post: post.fagerborg@oslo.kirken.no. Telefon: 23 62 91 00
Telefon- og besøkstid: Mandag til Torsdag kl. 10.00 til 14.00

E-post menighetsbarnehagen: f.mbhg@online.no. Telefon: 22 36 85 90