Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2018

Søndag 18. mars inviterer vi hele menigheten til fasteaksjonsdag i Fagerborg Kirke!

Hva er Fasteaksjonen?
For over 50 år siden bestemte menighetene i Norge seg for å ha en årlig innsamlingsaksjon til Kirkens Nødhjelp sitt internasjonale arbeid. Fasteaksjonen er i dag den nest største innsamlingsaksjonen i Norge, - etter TV-aksjonen. Aksjonen er lagt i en tid av kirkeåret som heter fastetiden. Fasten varer i 40 dager helt fra askeonsdag, men selve Fasteaksjonen arrangeres over hele landet søndag til tirsdag før palmesøndag. 

Hva går pengene til?
Tema for Fasteaksjonen 2018 er Kirkens Nødhjelps arbeid med vann og sanitær i utsatte områder omkring i verden. Aksjonspengene som ble samlet inn i fjor har blant annet gått til å gi kongolesiske flyktninger vann og latriner i flyktningleirene i Angola. Her kan du møte noen av flyktningene i leiren

Hvordan kan jeg bidra?
I Fagerborg Menighet er fasteaksjonsdagen søndag 18. mars.

kl. 11.00 inviteres du til Gudstjeneste ledet av Anders Mikalsen. Sunniva Gylver preker. Representant fra Kirkens Nødhjelp vil delta med appell, og dagens ofring går til fasteaksjonen.

Etter Gudstjenesten er det kirkekaffe som vanlig.

kl. 12.30 vil selve bøsse-aksjonen gå av stabelen, og vi sender bøssebærere ut fra Fagerborg Kirke. Alle bøssebærerne går så lenge de vil, men minst en times tid - og må være tilbake til Fagerborg Kirke senest 14.30. Da vil vi servere pølser til alle!

Resultatet av innsamlingen vil bli presentert på facebooksiden vår, og nettsiden når det er klart.

VI TRENGER DEG!
Har du lyst til å være bøssebærer? Meld deg på til denne mailadressen: gt779@kirken.no eller på tlf: 23 62 91 10. Dette er gøy for både store og små! Ta med deg hele familien:)

Sammen gjør vi en forskjell! 

 

Andre fasteaksjons-arrangementer samme helg:
Fredag 16. mars skal konfirmantene våre på kick-off for fasteaksjonen i Domkirken sammen med mange andre konfirmanter i oslo! Det blir gøy!

Kontaktinformasjon for Fagerborg menighet

Fagerborg kirke ligger i
Pilestredet 72.

Fagerborg menighetshus ligger i Rosenborggaten 3.

Fagerborg menighetsbarnehage ligger i Fagerborggaten 31.

E-post: post.fagerborg.oslo@kirken.no Telefon: 23 62 91 00
Telefon- og besøkstid: Mandag til Torsdag kl. 10.00 til 14.00

E-post menighetsbarnehagen: f.mbhg@online.no. Telefon: 22 36 85 90