Retreat i hverdagen

Stillhet midt i byen. Et tilbud i fastetiden. Torsdagene 1, 8, 15. og 22. mars kl. 18.45 - 21.00, på Lovisenberg Gjestehus.

 

Ikke alle har tid og anledning til å reise bort på retreat. Derfor ønsker vi på Lovisenberg å legge til rette for «Retreat i hverdagen» i fastetiden, med mulighet for åndelig fordypning og bønneveiledning i fellesskap med andre.
Her vil vi legge vekt på egen refleksjon, bønn, undervisning og lyttergrupper. I lyttergruppene kan den som ønsker det, dele noe fra bønnetiden.
I løpet av de fire ukene får du tilbud om åndelig veiledning, inntil to individuelle samtaler.

Kl. 18 er det fastegudstjeneste i Lovisenberg kirke, de som vil kan starte retreaten der.

Arne Sand er med i retreatkomiteen på Lovisenberg og er med blant lederne av retreaten.

Påmelding innen 19. februar 2018 til: Retreat Lovisenberg
v/ Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg Lovisenberggt. 15 A
0456 Oslo
Telefon: 22358300
E-post: retreat@lovisenberg.no 

 

Kontaktinformasjon for Fagerborg menighet

Fagerborg kirke ligger i
Pilestredet 72.

Fagerborg menighetshus ligger i Rosenborggaten 3.

Fagerborg menighetsbarnehage ligger i Fagerborggaten 31.

E-post: post.fagerborg.oslo@kirken.no Telefon: 23 62 91 00
Telefon- og besøkstid: Mandag til Torsdag kl. 10.00 til 14.00

E-post menighetsbarnehagen: f.mbhg@online.no. Telefon: 22 36 85 90