Frist for innsending av offersøknader er 1. november.

Ønsker organisasjonen/foreningen din å få tildelt offer i 2017?

Søknad sendes post.grefsen.oslo@kirken.no med offersøknad i emnefeltet eller til Grefsen menighet, Glads vei 45,0489 Oslo.

Kontaktinformasjon for Grefsen menighet

Grefsen kirke

Glads vei 45, 0489 Oslo

Bankkonto: 1609 23 60613

Kontakt oss:

post.grefsen.oslo@kirken.no

Tlf. 23 62 93 10

Telefon- og besøkstid; mandag-fredag kl.10-14
Tirsdag 29. august er kontoret stengt fra 11:00.