Familiegudstjeneste Grefsen kirke

Praktisk informasjon

Fra:14.6.2020 - kl.11.00

Til:14.6.2020 - kl.12.00

Sted:Grefsen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 2.s.i tr.tiden
Liturg: Thor-André Holten
Organist: Band
Prekentekst: Matt 3,11-12
Offerformål: Grefsen menighet
Nattverd