Familiegudstjeneste Grefsen kirke

Praktisk informasjon

Fra:3.3.2019 - kl.11.00

Til:3.3.2019 - kl.12.00

Sted:Grefsen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Sønd. før faste
Liturg: Thor-André Holten
Organist: Husband
Prekentekst: Luk 18,31-34
Offerformål: Grefsen menighet
Dåp