Gudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:23.9.2018 - kl.11.00

Til:23.9.2018 - kl.12.00

Sted:Grefsen kirke

Arrangør:

18. søndag i treenighetstiden
Familiegudstjeneste ved kapellan Thor-André Holten. Husband. Dåp.
7-åringene og LUDO deltar. Takkoffer til menighetens arbeid.