Gudstjeneste Grefsen kirke

Praktisk informasjon

Fra:8.11.2020 - kl.11.00

Til:8.11.2020 - kl.12.00

Sted:Grefsen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 23.s.i tr.tiden
Liturg: Thor-André Holten
Organist: Erlend Fagertun
Prekentekst: Mark 10,28-31
Offerformål: Stefanusalliansen (Norsk Misjon i Øst)
Merknader: Søndagsskole
Dåp