Høymesse Grefsen kirke

Praktisk informasjon

Fra:28.7.2019 - kl.11.00

Til:28.7.2019 - kl.12.00

Sted:Grefsen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 7.s.i tr.tiden
Liturg: Sigmund Akselsen
Organist: Wilhelm Sollie
Prekentekst: Mark 5,25-34
Offerformål: Grefsen menighet
Nattverd
Dåp