Høymesse Grefsen kirke

Praktisk informasjon

Fra:11.8.2019 - kl.11.00

Til:11.8.2019 - kl.12.00

Sted:Grefsen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 9.s.i tr.tiden
Liturg: Thor-André Holten
Organist: Eivind Vonen
Prekentekst: Luk 6,36-42
Offerformål: Grefsen menighet
Nattverd
Dåp