Høymesse Grefsen kirke

Praktisk informasjon

Fra:14.4.2019 - kl.11.00

Til:14.4.2019 - kl.12.00

Sted:Grefsen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Palmesøndag
Liturg: Inger Johanne Gjøen
Organist: Svein Amund Skara
Prekentekst: Joh 12,1-13
Offerformål: Grefsen menighet
Nattverd
Dåp