Høymesse Grefsen kirke

Praktisk informasjon

Fra:30.6.2019 - kl.11.00

Til:30.6.2019 - kl.12.00

Sted:Grefsen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 3.s.i tr.tiden
Liturg: GRF:IJG
Organist: Eivind Vonen
Prekentekst: Mark 10,13-16
Offerformål: Grefsen menighet
Nattverd
Dåp