Høymesse Grefsen kirke

Praktisk informasjon

Fra:24.2.2019 - kl.11.00

Til:24.2.2019 - kl.12.00

Sted:Grefsen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Kr.forkl.dag
Liturg: Sigmund Akselsen
Organist: Vikar
Prekentekst: Luk 9,28-36
Offerformål: Grefsen menighet
Nattverd