Musikk i Grefsen kirke

Sang og musikk er en viktig del av menighetslivet på Grefsen.

Menigheten har flere kor:

  • Sing Along og Sing Along Kidz - våre kor for mennesker med spesielle behov.
  • Utsikten kammerkor
  • Damekoret Evas epler
  • Barnekoret LUDO - kan du lese mer om under "Barn og unge"-siden vår

Kontaktinformasjon for Grefsen menighet

Grefsen kirke

Glads vei 45, 0489 Oslo

Bankkonto: 1503.94.72500
for alle betalinger med KID.

Bankkonto: 1609 23 60613
for gaver og andre innbetalinger uten KID.

Kontakt oss:

post.grefsen.oslo@kirken.no

Tlf. 23 62 93 10

Telefon- og besøkstid; mandag-fredag kl.10-14

Kirkekontoret er julestengt fra 22. desember KL. 12:00 og ut året.