REJOICE, FOR BARN 5.-7.KLASSE

Rejoice er et prosjektbasert arbeid for barn 5.-7.klasse, et møtested for tro, vennskap og kul sang og dans

Vårens samlinger i 2018:
Torsdag 8.3, 18:00-20:00 i Grefsen menighetssenteret.
Torsdag 22.3 18:00-20:00 i Grefsen kirke.
Lørdag 7.4 Aktivitetslørdag 10:00-16:00 i Grefsen kirke.
Torsdag 19.4 18:00-20:00 i Grefsen menighetssenter.
Torsdag 3.5 18:00-20:00 i Grefsen menighetssenter.
Lørdag 5.5 16.30 – 21.00 øving i Grefsen kirke.
Søndag 6.5 deltagelse på gudstjeneste 10:00-13:00.

Kontaktperson: Marthe Andresen (924 04 906)

Kontaktinformasjon for Grefsen menighet

Grefsen kirke

Glads vei 45, 0489 Oslo

Bankkonto: 1503.94.72500
for alle betalinger med KID.

Bankkonto: 1609 23 60613
for gaver og andre innbetalinger uten KID.

Kontakt oss:

post.grefsen.oslo@kirken.no

Tlf. 23 62 93 10

Telefon- og besøkstid; mandag-fredag kl.10-14

Kirkekontoret er julestengt fra 22. desember KL. 12:00 og ut året.