REJOICE, FOR BARN 5.-7.KLASSE

Rejoice er et prosjektbasert arbeid for barn 5.-7.klasse, et møtested for tro, vennskap og kul sang og dans

REJOICE har følgende program for høsten 2016:

- Torsdag 29.9: Øvelse kl. 18-20 i Grefsen menighetssenter

- Søndag 16.10 kl.20 Vi går sammen på Soul Children konsert i Spectrum

- Torsdag 20.10 Øvelse kl.18-20+ minikonsert på Frivillighetsfest i Menighetssenteret

- Lørdag 29.10 Øvingslørdag kl.10-14 i Menighetssenteret

- Torsdag 3.11 Øvelse kl.18-20 i Menighetssenteret

- Torsdag 17.11 Øvelse kl. 18-20 i Menighetssenteret

- Lørdag 26.11 Øvingslørdag kl.10-15 i kirken

- Framføring 27.11 kl.11 på gudstjenesten- vi møtes kl.10

 

Kontaktperson for Rejoice er Marthe Andresen tlf. 92404906

Kontaktinformasjon for Grefsen menighet

Grefsen kirke

Glads vei 45, 0489 Oslo

Bankkonto: 1503.94.72500
for alle betalinger med KID.

Bankkonto: 1609 23 60613
for gaver og andre innbetalinger uten KID.

Kontakt oss:

post.grefsen.oslo@kirken.no

Tlf. 23 62 93 10

Telefon- og besøkstid; mandag-fredag kl.10-14

Merk! 7. desember er kirkekontoret stengt.