Gudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:9.2.2020 - kl.11.00

Til:9.2.2020 - kl.12.00

Sted:Grorud kirke

Arrangør:Grorud menighet

Gudstjeneste med dåp og nattverd. Prest: Vibeke Bergsjø Aas. Organist: Ole Johannes Kosberg. Teologistudenter som har praksis i Grorud menighet deltar som medliturger. Konfirmanter deltar som ministranter. Vi feirer Såmannssøndagen, og markerer at menigheten har kjøpt inn Bibelen på mange ulike språk (se egen sak). Enkel kirkekaffe etter gudstjenesten. Velkommen!