Gudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:23.2.2020 - kl.11.00

Til:23.2.2020 - kl.12.00

Sted:Grorud kirke

Arrangør:Grorud menighet

Prest: Vibeke Bergsjø Aas. Organist: Marta Tsvettsikh. Ofring til menighetens barne- og ungdomsarbeid. Dåp. Nattverd. Kirkekaffe i kirkerommet etter gudstjenesten. Velkommen!