Middagsbønn

Praktisk informasjon

Fra:5.4.2019 - kl.13.00

Til:5.4.2019 - kl.14.00

Sted:Romsås kirke

Arrangør:

Hver fredag er det åpen kirke, lunsj og tidebønn i Romsås kirke. Kirken er åpen fra kl 10-14. Det er felles lunsj fra kl 12. Pris kr 30,- Kl 13 starter tidebønn i kirkerommet. Her leser vi søndagens tekst, synger et par salmer, tenner lys og ber. Kontaktperson: Diakon Birgit Kinn Hanstensen.