Konfirmasjon i Grorud menighet

Bli med på en spennende reise fram til den høytidelige konfirmasjonsdagen. Du er velkommen som konfirmant i kirken uansett om du tror, tviler eller bare er nysgjerrig.

«Min vei – mitt valg» er overskriften over konfirmasjonstiden i Grorud menighet. Blir du med på denne veien, får du muligheten til å bli bedre kjent med deg selv og med Gud. Du får mulighet til å utforske noen av livets mange spørsmål sammen med andre. Vi snakker om livet, om vennskap og mening med det hele. Samtidig får du mange nye opplevelser.

Ordet konfirmasjon kommer av det latinske verbet confirmare, som betyr å styrke, bekrefte, stadfeste eller «å gjøre sterk». 
Før i tiden måtte konfirmantene svare «ja» på at de trodde på Gud den dagen de ble konfirmert. I dag er konfirmasjonen en forbønnshandling hvor presten ber Gud om å velsigne og å styrke hver enkelt konfirmant. Det viktigste med konfirmasjonstiden er å bli bedre kjent med den kristne tro, der Gud sier «ja» til oss og vil være en del av våre liv.

Konfirmasjon 2020

Det er fortsatt mulig å melde seg til konfirmasjon i 2020! Her finner du praktisk informasjon om konfirmasjon i Grorud menighet i 2020!

Les mer

Sitat

Konfirmantene for 2020 konfirmeres i Grorud kirke søndag 6.september og Romsås og Rødtvet kirke 13. september.