Allehelgens-gudstjeneste Hauketo-Prinsdal kirke

Praktisk informasjon

Fra:1.11.2020 - kl.11.00

Til:1.11.2020 - kl.12.00

Sted:Hauketo-Prinsdal kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Allehelgensdag
Liturg: Kjerstin Jensen
Prekentekst: Matt 5,1-12
Nattverd
Dåp