Grønn kveldsmesse Hauketo-Prinsdal kirke

Praktisk informasjon

Fra:5.5.2019 - kl.19.30

Til:5.5.2019 - kl.20.30

Sted:Hauketo-Prinsdal kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 3.s.i påsketiden
Liturg: Kjerstin Jensen
Prekentekst: Mark 6,30-44
Offerformål: Østmarkskapellet
Nattverd