Gudstjeneste med nattverd Hauketo-Prinsdal kirke

Praktisk informasjon

Fra:4.10.2020 - kl.11.00

Til:4.10.2020 - kl.12.00

Sted:Hauketo-Prinsdal kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 18. søndag i treenighetstiden
Liturg: Per Anders Nordengen
Organist: Åslaug Hegstad Lervåg
Prekentekst: Matt 8,14-17
Nattverd