Gudstjeneste med nattverd Hauketo-Prinsdal kirke

Praktisk informasjon

Fra:9.6.2019 - kl.11.00

Til:9.6.2019 - kl.12.00

Sted:Hauketo-Prinsdal kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Pinsedag
Liturg: Kjerstin Jensen
Prekentekst: Joh 14,23-29
Offerformål: Det Norske Bibelselskap
Nattverd
Dåp