Gudstjeneste med nattverd Hauketo-Prinsdal kirke

Praktisk informasjon

Fra:28.4.2019 - kl.11.00

Til:28.4.2019 - kl.12.00

Sted:Hauketo-Prinsdal kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 2.s.i påsketiden
Liturg: Kjerstin Jensen
Prekentekst: Joh 20,24-31
Offerformål: Egen menighet
Nattverd
Dåp