Gudstjeneste med nattverd Hauketo-Prinsdal kirke

Praktisk informasjon

Fra:31.3.2019 - kl.11.00

Til:31.3.2019 - kl.12.00

Sted:Hauketo-Prinsdal kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 3.s. i faste
Liturg: Kjerstin Jensen
Prekentekst: Luk 22,28-34
Offerformål: Egen menighet
Nattverd
Dåp