Høytidsgudstjeneste Hauketo-Prinsdal kirke

Praktisk informasjon

Fra:21.4.2019 - kl.11.00

Til:21.4.2019 - kl.12.00

Sted:Hauketo-Prinsdal kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Påskedag
Liturg: Silje Merete Kivle Andreassen
Prekentekst: Joh 20,1-10
Offerformål: Sør-Sudan KFUK
Nattverd
Dåp