Kveldsmesse Hauketo-Prinsdal kirke

Praktisk informasjon

Fra:22.11.2020 - kl.19.30

Til:22.11.2020 - kl.20.30

Sted:Hauketo-Prinsdal kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Siste s. i k.året
Liturg: Kjerstin Jensen
Prekentekst: Matt 25,31-46
Nattverd