Kveldsmesse Hauketo-Prinsdal kirke

Praktisk informasjon

Fra:7.4.2019 - kl.19.30

Til:7.4.2019 - kl.20.30

Sted:Hauketo-Prinsdal kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 4.s. i faste
Liturg: Kjerstin Jensen
Prekentekst: Joh 6,24-36
Offerformål: Egen menighet
Nattverd