Påsken i ord og toner Hauketo-Prinsdal kirke

Praktisk informasjon

Fra:18.4.2019 - kl.11.00

Til:18.4.2019 - kl.12.00

Sted:Hauketo-Prinsdal kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Skjærtorsdag
Liturg: Kjerstin Jensen
Prekentekst: Joh 13,1-17
Offerformål: Kirkens Ressurssenter mot vold
Nattverd
Dåp