Gudstjeneste Fossum kirke

Praktisk informasjon

Fra:17.5.2019 - kl.09.30

Til:17.5.2019 - kl.10.30

Sted:Fossum kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 17. mai
Liturg: Svein Simonsen
Organist: Sindre Seim Gulbrandsen
Prekentekst: Luk 17,11-19