Gudstjeneste Fossum kirke

Praktisk informasjon

Fra:29.12.2019 - kl.11.00

Til:29.12.2019 - kl.12.00

Sted:Fossum kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Søndag etter jul
Liturg: Elise Gillebo Skredsvig
Organist: Eirik Endresen
Prekentekst: Matt 2,13-15
Offerformål: Stefanusalliansen
Nattverd