Gudstjeneste Fossum kirke

Praktisk informasjon

Fra:24.12.2019 - kl.15.00

Til:24.12.2019 - kl.16.00

Sted:Fossum kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Julaften
Liturg: Elin Lunde
Organist: Knut Kirkesæther
Prekentekst: Luk 2,1-20
Offerformål: Kirkens Nødhjelp