Gudstjeneste Fossum kirke

Praktisk informasjon

Fra:15.9.2019 - kl.11.00

Til:15.9.2019 - kl.12.00

Sted:Fossum kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Vingårdssøndagen
Liturg: Gerd Solveig Rannestad
Organist: Maria Haug Johansen
Prekentekst: Matt 19,27-30
Offerformål: Vennskapsmenighet Nablus
Nattverd