Gudstjeneste Fossum kirke

Praktisk informasjon

Fra:7.7.2019 - kl.11.00

Til:7.7.2019 - kl.12.00

Sted:Fossum kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 4. søndag i treenighetstiden
Liturg: Kåre Rune Hauge
Organist: Eline Dalhoff
Prekentekst: Matt 9,35-38
Offerformål: Menighetens arbeide
Nattverd