Gudstjeneste Høybråten kirke

Praktisk informasjon

Fra:21.7.2019 - kl.11.00

Til:21.7.2019 - kl.12.00

Sted:Høybråten kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 6. søndag i treenighetstiden
Liturg: Svein Simonsen
Organist: Eline Dalhoff
Prekentekst: Mark 3,13-19
Offerformål: Menighetens arbeide
Merknader: Ring tlf. 22 10 97 49 på lørdag for å avtale kirkeskyss.
Nattverd
Dåp