Gudstjeneste Høybråten kirke

Praktisk informasjon

Fra:15.9.2019 - kl.11.00

Til:15.9.2019 - kl.12.00

Sted:Høybråten kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Vingårdssøndagen
Liturg: Elise Gillebo Skredsvig
Organist: Eline Dalhoff
Prekentekst: Matt 19,27-30
Offerformål: Vennskapsmenighet Latvia
Nattverd
Dåp