Gudstjeneste Høybråten kirke

Praktisk informasjon

Fra:30.6.2019 - kl.11.00

Til:30.6.2019 - kl.12.00

Sted:Høybråten kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 3. søndag i treenighetstiden
Liturg: Ole Kristian Sand
Prekentekst: Mark 10,13-16
Offerformål: Menighetens arbeide
Merknader: Ring tlf. 93 60 13 98 på lørdag for å avtale kirkeskyss.
Nattverd