AVLYST Stovner kirke

Praktisk informasjon

Fra:25.4.2021 - kl.19.30

Til:25.4.2021 - kl.20.03

Sted:Stovner kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 4. søndag i påsketiden
Liturg: Anders Kristensen Nordvik, Elise Gillebo Skredsvig
Organist: Joakim Moen Tønset
Prekentekst: Joh 13,30-35